Планове, програми - Козма Тричков

Козма Тричков

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню

Планове, програми

Документи > Вътрешни правила

ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА ДЕЙНОСТТА НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
„КОЗМА ТРИЧКОВ“-ВРАЦА

МЕРКИ
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
В СУ „КОЗМА ТРИЧКОВ“  

ПРОГРАМА
НА СУ „КОЗМА ТРИЧКОВ”-ВРАЦА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО И НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

 

ПРОГРАМА
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
В СУ „КОЗМА ТРИЧКОВ“  

 

 

СТРАТЕГИЯ

ЗА  РАЗВИТИЕ  НА 
СУ “КОЗМА ТРИЧКОВ” - ГР. ВРАЦА ЗА ПЕРИОДА 2016 - 2020 ГОДИНА

 

ГОДИШЕН ПЛАН
 ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ В СУ „КОЗМА ТРИЧКОВ”-ВРАЦА

 

ПРАВИЛНИК
ЗА   ДЕЙНОСТТА  НА  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  „КОЗМА    ТРИЧКОВ”

 

  

ЕТИЧЕН  КОДЕКС
НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В СУ „КОЗМА ТРИЧКОВ“

Назад към съдържанието | Назад към главното меню