5 клас - Козма Тричков

Козма Тричков

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню

5 клас

Обучение > Прием

Средно училище „Козма Тричков“-Враца

обявява три паралелки училищен план прием в пети клас за учебната 2020/2021 година


Формулярът се попълва, само когато не е попълнен на хартиен носител./Не е необходимо да се попълва пак, ако вече е попълнен в училище./ 

Формуляр-заявление за кандидатстване  в пети клас в     

    СУ "Козма Тричков" - Враца.


ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЕТОКЛАСНИЦИ


Екипът от учители за учебната 2020/2021 година

Български език и литература

Цеца Иванова

Английски език Росица Ценова

Математика

Нина Бешинска

Информационни технологии

Варя Динкова

Надежда Витанова

Истории и цивилизации Ива Иванова
География и икономика Екатерина Гладнишка
Човекът и природата Мария Димитрова
Музика Лала Банева
Изобразително изкуство Росица Иванова
Технологии и предприемачество Росица Иванова
Физическо възпитание и спорт Илиян Печов
Класни ръководители

Ива Иванова

Цеца Иванова

Нина  Бешинска


ИЗБЕРЕТЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА БЪДЕТЕ СРЕД НАС:

 • Защото СУ „Козма Тричков” е:

- модерно училище с авторитет;

- отлични условия за обучение;

-мотивирани и висококвалифицирани учители;

- амбициозни и уверени ученици;

- перспективни учебни програми.

 • Защото СУ „Козма Тричков” е:

-училище, което ще помогне лесно да се адаптират децата ни;

- да развият способностите си; 

- да ги поощри и вдъхнови. 

 • Защото СУ „Козма Тричков” е:

-училище, което се грижи с любов и вяра за децата си;

-училище, което подготвя бъдещите граждани 


Промяна в графика на дейностите за училищния план-прием в V клас на      2020/2021 учебна година

 • Подаване на он-лайн формуляр на заявление  -
  от 12.05.2020 г. до 12.06.2020 г.
 • Обявяване на списъка на приетите ученици: 18.06.2020 г. в 17:00 ч.
 • Записване на приетите ученици: 19 - 22.06.2020 г.
 • Обявяване на свободните места след първи етап на приема: 23.06.2020 г.  
 • Попълване на свободните места: до 25.06.2020 г.

Необходими документи за записване на приетите ученици:

 • Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – оригинал;
 • Удостоверение за раждане – копие.