За учениците - Козма Тричков

Козма Тричков

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню

За учениците

Документи > Вътрешни правила

Ваканции:

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

01.11.2018г. – 04.11.2018г. вкл. – есенна
2
2.12.2018г. – 02.01.2019г. вкл. – коледна
0
5.02.2019 г. -междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за  XII клас
 

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

21.05.2019г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. – втори ДЗИ

ДНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО В VII КЛАС
 

17.06.2019г. – НВО по БЕЛ
19.06.2019 г. – НВО по математика
21.06.2018 г. - НВО по чужд език (по желание на ученика)

 

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

06.02.2019г. – за I - XII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)
1
4.06.2019 г. – V - VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019г. – VII- XI клас (18 учебни седмици)

 

О П И С А Н И Е
на профилираните, професионалните и иновативните паралелки в
СУ „Козма Тричков“-Враца през 2018-2019 учебна година

 

паралелка

профил/професия

1
 

5а, 5б, 5в клас

иновативни паралелки

2

6а, 6б, 6в клас

иновативни паралелки

3

8а клас

иновативна паралелка, профил „Икономическо развитие“

4

9а клас

иновативна паралелка, профил „Предприемачески“

5

10а клас

Технологичен – информационни технологии

6

10б клас

10б клас Професионална, професия „Оперативен счетоводител“

7

11а  клас

Технологичен – информационни технологии

8

11б клас

Технологичен – предприемачество и бизнес

9

12а клас

Технологичен – информационни технологии

9

12б клас

Технологичен – предприемачество и бизнес

График на часовете  

час

начало

край

1

8:00

8:45

2

8:55

9:40

3

9:50

10:35

голямо междучасие

10:35

11:00

4

11:00

11:45

5

11:55

12:40

6

12:50

13:35

7

13:45

14:30

8

14:40

15:15

Назад към съдържанието | Назад към главното меню