Козма Тричков

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню

Планове, програми

Документи > Вътрешни правила

ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА ДЕЙНОСТТА НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
„КОЗМА ТРИЧКОВ“-ВРАЦА


МЕРКИ
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
В СУ „КОЗМА ТРИЧКОВ“  

ПРОГРАМА
НА СУ „КОЗМА ТРИЧКОВ”-ВРАЦА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО И НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ,
ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

ПРОГРАМА
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
В СУ „КОЗМА ТРИЧКОВ“  


ПРАВИЛНИК
ЗА   ДЕЙНОСТТА  НА  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  „КОЗМА    ТРИЧКОВ”

ЕТИЧЕН  КОДЕКС
НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В СУ „КОЗМА ТРИЧКОВ“

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню