5 клас - Козма Тричков

Козма Тричков

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню

5 клас

Обучение > Прием

Учебна 2019/2020 година -  СУ "Козма Тричков" обявява при-

ем на:

 Три паралелки в 5 клас с разширена подготовка по :

Български език и литература;

Mатематика;

Чужди езици:

- Немски език;

- Руски език.

Информационни технологии

Класни  ръководители:

Горица  Маджарска учител по история и цивилизация

Екатерина Гладнишка учител по география и икономика

Росица Ценова учител по английски език

Необходими документи за кандидатстван:

1.Заявление  по образец
2.Ксерокопие от удостоверението   за раждане -за справка
3.Удостоверение  за завършен начален етап - копие

Важни дати:

  • Подаване на документи: 4.06-5.06.2019 г.
  • Класиране: 07.06.2019 г.
  • Записване: 10-11.06.2019 г.- с оригинал на удостоверение за завършен начален етап