Козма Тричков

Козма Тричков

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

*******************

Училищната комисия по БДП предлага на вниманието на учениците и техните родители

*******************

Национално състезание по финансова грамотност

Kлюч с верните отговори (5 - 12 клaс)

***********************

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ- ПРИСЪСТВЕНО

В училище „Козма Тричков“- Враца


ДАТА

ПРИСЪСТВЕНО
ОБУЧЕНИЕ

КЛАСОВЕ


ОБУЧЕНИЕ В
ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

КЛАСОВЕ


18.02 - 02 .03.2021            5, 9, 10 и 11 клас 6, 7, 8, и 12 клас


****************

ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
5-12 КЛАС

 

З А П О В Е Д 

 № РД-12-127/12.11.2020 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти съгласно чл.4а от Наредба №4 от 20 април 2017 г. за нормиране и заплащане на труда

О П Р Е Д Е Л Я М

1. При преустановяване на присъствения учебен процес за времето на синхронно обучение от разстояние в електронна среда педагогическите специалисти в училището да изпълняват нормата си преподавателска работа чрез дистанционни учебни часове съобразно седмичното разписание за първия учебен срок с продължителност, както следва:
- с учениците от V до VII клас – 30 минути - с учениците от VIII до ХII клас – 40 минути

2. За времето на преустановения присъствен образователен процес обучението на учениците от V до ХII клас да се осъществява синхронно от разстояние в електронна среда чрез използване на информационните и комуникационните технологии в платформата Microsoft Teams
>>цялата заповед>>>>


График на часовете и почивките V - VII клас

учебен час начало и край на учебен час учебен час начало и край на учебен час
1 час 8:00-8:30 4 час 11:00-11:30
2 час 8:55-9:25 5 час 11:55-12:25
3 час 9:50-10:20 6 час 12:50-13:20
почивка 10:20-11:00 7 час 13:45-14:15

График на часовете и почивките VIII - XII клас

учебен час начало и край на учебен час учебен час начало и край на учебен час
1 час 8:00-8:40 4 час 11:00-11:40
2 час 8:55-9:35 5 час 11:55-12:35
3 час 9:50-10:30 6 час 12:50-13:30
почивка 10:30-11:00 7 час 13:45-14:25

****************

Под мотото „Повече толерантност на пътя – по-малко произшествия“,>>>>>

 

**************

З А П О В Е Д

Носенето на лични предпазни средства за лице (защитна маска/защитен шлем) е задължително:

а) за всички ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал, както и за външни за институцията лица, в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) и др.;

б) за всички ученици от 5. – 12. клас и за всички педагогически специалисти в класните стаи и в другите учебни помещения – кабинети, работилници, лаборатории; цялата заповед>>>


 

**********************

На 15 ноември 2020 г. се отбелязва Световният ден за възпоменание на  жертвите при пътнотранспортни произшествия. Началото на инициативата е поставено през 1995 от Европейската федерация на жертвите при ПТП (FEVR), като през първите години се отбелязва само на Стария континент. Много бързо добива глобална популярност и през 2005 г. е обявен с резолюция на ООН за Световен ден за възпоменание, който се отбелязва всяка година на третата неделя от месец ноември. През тази година инициативата преминава под мотото „Помним, подкрепяме, действаме“ („Remember Support Act“).

! Помним (тези, които са загинали),

!  Подкрепяме (тези, които са пострадали),

! Действаме (за по-добра реакция при катастрофи)."

******************

СУ "Козма Тричков" уверено

върви по пътя на иновациите.

Училището е една от образователните институции от област Враца,  включена в Проекта на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2020/2021 година. Иновацията, която ще бъде реализирана в следващите три учебни години, надгражда и развива успешния модел на обучение по финансова грамотност с  интегрирано междупредметно взаимодействи е .

https://mon.bg/bg/100164 

**********

Екологията на душата води към екологията на света 

Старшите учители от СУ „Козма Тричков“- Враца Петя Александрова, Мария Димитрова и Лала Банева са екипът, който ще представи училището на Седмия  международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2020 г.“,  чието мото тази година е „Екологичното образование и възпитание в образователните институции за формиране на гражданска отговорност и социална ангажираност у децата и учениците“.

В разработката екологичното образование в училището е представено чрез редица учебни и извънкласни дейности, също и като формиране на светоглед, грижовно отношение към всичко около нас - хората, природата, животните, към планетата, която ни е дала живот. Застъпена и аргументирана е и тезата, че екологията на душата - този огромен свят, изпълнен с чувства, емоции, качества, които проявяваме в различни житейски ситуации - води към екологията на света.   

На екипа му предстои да представи и да защити публично своята разработка на заключителната част на конкурса-семинар в СОК „Камчия“  в края на м. август, когато ще бъдат обявени и призовите места в отделните категории.

Припомняме, че и в миналогодишното издание на конкурса, организиран от СБУ, фондация  „Устойчиво развитие за България" и под патронажа на МОН, представители на училището бяха класирани на престижното второ място.  

**********

24 май - Ден на славянската просвета и култура

Екипът на РУО – Враца събра тазгодишните грамоти в дигитална книга.


Две азбуки - едно послание

В рамките на майските празници и по повод 24 май - Деня на славянската писменост и култура учениците от СУ „Козма Тричков” във Враца в часовете за занимания по интереси „Силата на словото” взеха участие със свои дейности в условията на дистанционно обучение.

Проектна дейност, зададена от Цеца Иванова – старши учител по български език и литература, на тема „Две азбуки - едно послание” провокира седмокласниците да създадат уникални материали, свързани с глаголицата и кирилицата. На първо място децата с интерес проучиха историята на двете азбуки - възникване, създаване, разпространение. Особен интерес у тях предизвика графичното изписване на символите от двете азбуки, като срещу всяка от буквите на кирилицата те изобразяваха сложните и непознати за тях елементи от глаголицата. Най-интересната задача се оказа изписването на собственото им име на глаголица. Особено въображение проявиха при написването на кратко послание, пожелание, поздрав, мисъл, пословица, поговорка, гатанка или любим цитат от книга с буквите от кирилицата и глаголицата.

Изводът, до който достигнаха всички единодушно е, че България има с какво да се гордее в своето историческо минало, като едно от нещата е писмеността - съхранила народността ни векове наред, въпреки нелеката съдба. Особена гордост изпитаха от факта, че около 10% от държавите на планетата пишат на кирилица, за което не напразно поетът Иван Вазов казва ,,...и ний сме дали нещо на света, и на вси славяни книги да четат”.


Продукт   на учениците от 7 в клас

***************************************

Училище „Козма Тричков“ отбеляза патронния празник

 

Училище „Козма Тричков“ във Враца отбеляза патронния празник на учебното заведение с празничен концерт в Градската концертна зала. Гости бяха Петя Долапчиева – заместник кмет,  която поднесе поздрав от името на кмета на община Враца Калин Каменов, експерти от РУО-Враца, родители и приятели на образователната институция. Като един от наследниците на първото светско училище в града от 1822 г., СУ „Козма Тричков“ има почти двувековна история, която са написали хилядите ученици и стотиците учители,  преминали през него. 

В словото си директорът Нели Борчева отбеляза „Това училище  е средище на знанието, предоставящо възможности и образователно пространство, в което всеки, прекрачил неговия праг, да намери себе си, да се изяви, да постигне и съпреживее ситуация на успех. Нашите усилия са насочени към осигуряване на обучение, което да отговори на потребностите на младите хора и да ги подготви за успешна житейска реализация. Днес, опитът, натрупан през годините в задаването на педагогически модели, в прилагането на съвременни образователни решения, е силна заявка за успешно бъдещо развитие. И защото има история и тачи традициите, училище „Козма Тричков“ гледа в бъдещето – с оптимизъм, със самочувствието на достойна образователна институция, доказала себе си!“

Патронният празник бе предшестван от патриотични инициативи – тържествен час на класа, изложба под надслов „Творци на история“, радиопредавания, посветени на 153 години от завещанието на видния врачанин Козма Тричков – дарил средства за развитие на образователното дело в града и построяване на училищната сграда.

 

***********************

УЧИЛИЩА ОБМЕНЯТ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ

Учители и ученици от врачанското училище „Козма Тричков“ посетиха СУ „Димитър Талев“ в Добрич в рамките на обмен между образователните институции  по НП на МОН „Иновации в действие“. По време на визитата бе  представен опита на иновативното добричко училище в прилагането на интегрирано тематично учене чрез комплексни дейности и споделени добри практики  на обучение чрез "Драма и гражданско образование".

В началото на следващата седмица СУ „Козма Тричков“ ще посрещне колегите си във Враца, като от своя страна ще представи иновацията си „Обучение по финансова грамотност“, която е фокусирана върху прилагането на компетентностния подход в обучението за придобиване от учениците на практически приложими знания и умения за управление на личните финанси, за развитие на инициатива, творчество и критично мислене.

В отговор на политиката на МОН въвеждането и обмяната на иновации в образованието са възможност за изграждане на модерни училища, в които учениците могат да подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и да развият креативното си мислене, различни компетентности и емоционална интелигентност чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство, нови учебни стратегии и др.

***********

СУ „Козма Тричков“ е приемник на първото светско училище, отворено през 1822 година във Враца и носи името на търговеца Козма Тричков, който завещава значителна част от богатството си за развитие на образователното дело.

Девизът на училището е „Училище с традиции и поглед в бъдещето“, който сам по себе си говори за стремежа ни да бъдем актуални и да предлагаме обучение в отговор на потребностите на младите хора.
През учебната 2018/2019 година в училището се обучават 450 ученици,  разпределени в 17 паралелки от V до XII клас.
Обучението на учениците в прогимназиален етап осигурява основни общи знания и базово ниво на общообразователната подготовка.
Обучението на учениците от гимназиален етап се провежда в профилирани и професионални паралелки: профил „Технологичен-информационни технологии и предприемачество и бизнес", профил „Предприемачески“,  по професията „Оперативен счетоводител“.  
СУ „Козма Тричков“ е включено в списъка на иновативните училища на МОН за учебната 2017/2018 и 2018/2019 година.  Иновативните елементи в проекта са по отношение на организацията и съдържанието на обучението, разработване по нов начин на учебно съдържание, учебни планове и учебни програми и се реализират чрез въвеждане на учебен предм
ет „Финансова грамотност“.
В СУ „Козма Тричков“ са предоставени възможности за включване на учениците в различни избираеми форми и извънкласни дейности (музикално-театрална формация, клубове за занимания по интереси, спортни клубове и др.), провеждат се занимания по подхода „връстници обучават връстници“, реализира се ученическо самоуправление и пр.
Училището се е утвърдило като място за трайно усвояване на знания, придобиване на умения и компетенции, а в учебния процес успешно се съчетават традицията и новаторството. СУ "Козма Тричков" се ползва с авторитета на училище, в което учебно-възпитателният процес е организаран професионално и на високо ниво, което се потвърждава от резултатите на ДЗИ и НВО, успешната реализация на учениците след завършване на средно образование, завоювани призови места на различни състезания, олимпиади, конкурси.ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ -2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА

*****************************


Електронно четими учебници
Линкове за достъп до електронно четимите учебници на одобрените печатни издания са публикувани на официалната страница на Министерството на образованието и науката.
Съдържанието на електронно четимия учебник е напълно идентично с това на хартиеното издание.
Достъпът е осигурен  безплатно за всички ученици от I до VII клас включително.
Възможностите за достъп до електронно четимите учебници са различни - без регистрация, с регистрация, с персонален код за регистрация, предоставен от издателството на всеки ученик, който ползва печатното издание на съответното издателство или с код, посочен след интернет адреса за достъп до съответния учебник.

азад към съдържанието | Назад към главното меню