Еразъм + КД 2 - Козма Тричков

Козма Тричков

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню

Еразъм + КД 2

Проекти

О Б Я В А

за лого на проект

"Cogito ergo sum. Stereotypes, "fake news" and verbal violence as threats in education. Learning of conscious citizenship in Europe."

Програма Еразъм+, КД2 -  партньорства за училищен обмен, 2019-2021

Полша, България, Македония, Австрия, Португалия и Турция

************************************************************************************************

Проект „From Knowledge to Competences“

КД 2, сектор "Училищни паргньорства", програма „Еразъм+“ (2017/2019 уч. година).

Участници: България, Естония, Италия, Полша, Португалия, Румъния, Турция.

Резултати:
 www.avert.pt/fk2cs

http://bit.ly/mathphysics

 

      

*********************************

В СУ "Козма Тричков" работим, за да знаем и можем повече

От септември 2017г. СУ "Козма Тричков"  заедно с партньори от Румъния, Турция, Португалия, Естония, Италия и Полша работи по проет на програма Еразъм+ "FROM KNOWLEDGE TO COMPETENCES" - "ОТ ЗНАНИЯ КЪМ КОМПЕТЕНТНОСТИ".
Порто, Португалия беше домакин на първата транснационална среща по проекта. Представители на училището бяха г-жа Нели Борчева, директор на СУ "Козма Тричков"  и г-жа Петя Александрова, координатор на проекта. В рамките на срещата, в която взеха участие директорите и координаторите от всички страни партньори, бяха взети важни решения и обсъдени основните дейности за 2-годишния период на проекта: създаване и илюстриране на сборник с разказе, сборник по математика и физика, създаване на професионално портфолио по английски език, математика и природни науки, писане на обучителен курс и съвместно обучение, обмен на добри практики.

От 5 до 11.03.2018г. 3 учители и 5 ученици участваха в смесена мобилност в Измир, Турция. Цялата седмица беше изпълнена с дейности инезабравими срещи и преживявания. Всеки ден в училището-домакин Средно училище "Талатпаша" беше наситен с разнообразни дейности. Участниците създаваха и писаха задачи по математика. Румъния и България представиха своите глави от верижната история за момчето, което открива света и науката, правиха илюстрации по историите, направиха стенни часовници, рисуваха с уникалната техника Ебру. Всички партньори представиха своето училище и град. През последните два дни всички участници посетиха културните и исторически забележителности на Измир и Ефес. Най-щастливи бяха учениците, които живяха в семейства на свои връстници, общуваха с тях на английски език и създадоха много приятелства.
През май предстои третата партньорска и втората транснационална мобилност в Румъния, където учители ще представят добри практики и ще споделят опит със своите колеги.