Еразъм + КД 1 - Козма Тричков

Козма Тричков

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню

Еразъм + КД 1

Проекти

      

Екип от СУ "Козма Тричков" се обучава на европейско ниво

Екип от СУ „Козма Тричков“, гр. Враца осъществи мобилности по проект oт програма „Еразъм+“, ключова дейност „Образователната мобилност за учители в сферата на училищното образование”, озаглавен „Европа и 21 век в нашето училище”. Ключова дейност К1 подкрепя професионалното развитие на учители, ръководни кадри в сферата на училищното образование и друг училищен персонал под формата на участие в структурирани курсове или обучения в чужбина. Директорът на училището  и 3 преподаватели се обучаваха по темите за интегрирането на съвременните технологии и ИКТ в ежедневната практика на преподавателите и иновации в училищното управление. Те посетиха сертифицирани европейски центрове и участваха във обучения както следва: Петя Александрова - "Teaching English with Technology" във Великобритания – ELC Brighton, Росица Ценова - How to use Tablets, Educational Apps and Social Media in your Classroom в  Испания - Europass и Нели Борчева и Надежда Витанова -  "School Leadership and Educational Innovation" в Италия - Enjoy Italy. 

Програмата „Еразъм+” и работата по проекти дава отлични възможности за поддържане на висок професионализъм и личностно развитие на учителите и осъществяване на европейски партньорства като допълнителен инструмент за въвеждане на добри практики. Очаква се в резултат на този проект да бъдат разработени, трансферирани и въведени иновативни практики на организационно ниво. Участниците ще интегрират в училищната практика подобрените професионални умения и ключови компетентности и чрез поредица от квалификационни форми ще ги споделят с колегите си и стажант-учителите в училището и с педагогически специалисти от града и общината.

Вярваме, че този проект ще донесе ползи за всички участници, ще повиши качеството на обучението, мотивацията на учениците за учене, широкото използване на новите технологии в класната стая и обогатяването и усъвършенстването на дигиталните компетенции на преподавателите и учениците.

*******************************************************

Проект „Европа и 21 век в нашето училище“


КД 1, сектор "Училищно образование", програма „Еразъм+“ (2018/2019 уч. година).
Четирима педагогически специалисти с различни позиции в училищната структура, ще участват в обучения в различни европейски страни. Подобрените професионални умения и ключови компетентности участниците в структурираните курсове ще интегрират в училищната практика и чрез поредица от квалификационни форми ще споделят с колегите си и стажант-учителите в училището и с педагогически специалисти от града и общината.

 

Назад към съдържанието | Назад към главното меню