Козма Тричков

Козма Тричков

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню

СУ „Козма Тричков“ е приемник на първото светско училище, отворено през 1822 година във Враца и носи името на търговеца Козма Тричков, който завещава значителна част от богатството си за развитие на образователното дело.

Девизът на училището е „Училище с традиции и поглед в бъдещето“, който сам по себе си говори за стремежа ни да бъдем актуални и да предлагаме обучение в отговор на потребностите на младите хора.
През учебната 2018/2019 година в училището се обучават 450 ученици,  разпределени в 17 паралелки от V до XII клас.
Обучението на учениците в прогимназиален етап осигурява основни общи знания и базово ниво на общообразователната подготовка.
Обучението на учениците от гимназиален етап се провежда в профилирани и професионални паралелки: профил „Технологичен-информационни технологии и предприемачество и бизнес", профил „Предприемачески“,  по професията „Оперативен счетоводител“.  
СУ „Козма Тричков“ е включено в списъка на иновативните училища на МОН за учебната 2017/2018 и 2018/2019 година.  Иновативните елементи в проекта са по отношение на организацията и съдържанието на обучението, разработване по нов начин на учебно съдържание, учебни планове и учебни програми и се реализират чрез въвеждане на учебен предмет „Финансова грамотност“.
В СУ „Козма Тричков“ са предоставени възможности за включване на учениците в различни избираеми форми и извънкласни дейности (музикално-театрална формация, клубове за занимания по интереси, спортни клубове и др.), провеждат се занимания по подхода „връстници обучават връстници“, реализира се ученическо самоуправление и пр.
Училището се е утвърдило като място за трайно усвояване на знания, придобиване на умения и компетенции, а в учебния процес успешно се съчетават традицията и новаторството. СУ "Козма Тричков" се ползва с авторитета на училище, в което учебно-възпитателният процес е организаран професионално и на високо ниво, което се потвърждава от резултатите на ДЗИ и НВО, успешната реализация на учениците след завършване на средно образование, завоювани призови места на различни състезания, олимпиади, конкурси.

 

Електронно четими учебници
Линкове за достъп до електронно четимите учебници на одобрените печатни издания са публикувани на официалната страница на Министерството на образованието и науката.
Съдържанието на електронно четимия учебник е напълно идентично с това на хартиеното издание.
Достъпът е осигурен  безплатно за всички ученици от I до VII клас включително.
Възможностите за достъп до електронно четимите учебници са различни - без регистрация, с регистрация, с персонален код за регистрация, предоставен от издателството на всеки ученик, който ползва печатното издание на съответното издателство или с код, посочен след интернет адреса за достъп до съответния учебник.

Откриха нова спортна площада в Средно училище "Козма Тричков" - Враца

В Европейския ден на спорта - 28 септември  в Средно училище "Козма Тричков" във Враца беше открита нова спортна площадка. Официалната лента прерязаха кметът на общината Калин Каменов и директорът на учебното заведение Нели Борчева.
"Пожелавам Ви много успехи и да пазите игрището. Честит празник!“, каза в приветствието си Каменов и допълни, че ще продължи да помага на училището за подобряване на материалната база и инфраструктурната среда.
Финансирането на дейностите по изграждането на спортното игрище са част от отпуснати от Министерство на образованието целеви средства в размер на малко над 100 хил. лв. Стойността на изграждането на новото съоръжение е 36 905 лв., а с остатъка от средствата - 65 621 лв., е подменено осветлението в сградата на училището.

 

Назад към съдържанието | Назад към главното меню